zondag, januari 14, 2007

Jongerencampagne voor veiliger gebruik wachtwoorden

Digibewust is gestart met een landelijke campagne om jongeren bewust te maken dat zij veilig moeten omgaan met wachtwoorden die zij voor e-mail en internet gebruiken. In de praktijk blijkt dat jongeren nog onzorgvuldig omgaan met geheimhouding van hun wachtwoord en lang niet altijd een veilig wachtwoord kiezen. Dit maakt jongeren kwetsbaar. Jongeren gebruiken voor hun online activiteiten een wachtwoord. Maar gaan hier niet altijd even veilig mee om.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat jongeren gemakkelijk omgaan met het uitwisselen van wachtwoorden aan vrienden en vriendinnen. Mocht het wachtwoord op die manier in verkeerde handen vallen dan kan dit bijvoorbeeld resulteren in online pesten. Ook is het verzinnen van een goed en veilig wachtwoord dat moeilijk te achterhalen is, vaak lastig.

Door commercials op televisie en internet en een Boomerangkaartenactie op middelbare scholen krijgen jongeren tips bij het verzinnen van een goed en veilig wachtwoord. Een tip is bijvoorbeeld het verzinnen van een goed te onthouden onzin-zin waar van ieder woord de eerste letter wordt genomen die tezamen het wachtwoord vormen. Daarnaast is de boodschap dat jongeren hun wachtwoord voor zichzelf moeten houden omdat de consequenties van het weggeven van je wachtwoord wel eens schadelijk zouden kunnen zijn. Het programma Digibewust is de wachtwoordencampagne gestart in samenwerking met MTV Networks, KPN, MSN, Kaboem.nl, Habbohotel en Kennisnet. De campagne bestaat uit commercials op televisie (o.a. TMF) en Boomerangkaarten op scholen en bibliotheken en heeft een looptijd van ongeveer 4 weken (start: 8 januari).

Twee voorbeelden van de commercials:
Datingshow (WMV, 2,519 Mb)
Zinnetjes (WMV, 2,222 Mb)